SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU KIOSK CUMULUS W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ I NA IPADZIE

KORZYSTANIE Z SERWISU W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ

 1. Korzystanie z Serwisu Kiosk Cumulus (dalej "Serwis") jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych przez komputer przeznaczony do przeglądania Serwisu:
  1. dostęp do łącza internetowego o szybkości min. 512 kb/s
  2. komputer pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Apple Mac OS X, Linux lub Microsoft Windows (XP, Vista, 7) wyposażony w min. 512 MB RAM, z min. 2 GB wolnego miejsca na dysku, z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera lub Microsoft Internet Explorer wraz aktualną wersją wtyczki Adobe Flash, wyposażony w urządzenie wskazujące typu mysz, touchpad, trackpad, trackpoint lub podobne.

KORZYSTANIE Z SERWISU NA TABLECIE APPLE IPAD

 1. Opłata za prenumeratę E-wydań pobierana jest jednorazowo z konta Użytkownika w iTunes po potwierdzeniu decyzji zakupu. Zakup prenumeraty zostanie potwierdzony e-mailem przez iTunes.
 2. Okres prenumeraty rozpoczyna się w momencie zakupu, pierwsze dostępne wydanie to bieżący numer miesięcznika.
 3. Prenumerata ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) chyba że Użytkownik z niej zrezygnuje, nie później jednak niż na 24 godziny przed końcem bieżącego okresu prenumeraty.
 4. Opłata za przedłużenie zostanie pobrana z konta iTunes Użytkownika w ciągu 24 godzin poprzedzających zakończenie bieżącego okresu prenumeraty i będzie zgodna z aktualnie obowiązującą ceną prenumeraty.
 5. Użytkownik może zarządzać wykupionymi prenumeratami, a w szczególności może zrezygnować z przedłużenia wybranej prenumeraty zmieniając w iPadzie dane w polu "Ustawienia/Store/Apple ID/Subsriptions/Manage”.
 6. Użytkownik może zarządzać wykupionymi prenumeratami, a w szczególności może zrezygnować z przedłużenia wybranej prenumeraty zmieniając w iPadzie dane w polu "Ustawienia/Store/Apple ID/Subsriptions/Manage”.
 7. Po zakupie prenumeraty, Użytkownik traci możliwość skorzystania z okresu darmowego dla danej publikacji, jeśli taki był przewidziany przez Kolportera.
 8. W celu nabycia pojedynczego e-wydania użytkownik musi kupić żetony, które następnie służą do nabycia E-wydania. Liczba żetonów potrzebna do nabycia jednego e-wydania określona jest osobno dla każdego tytułu. Za niewykorzystane żetony Kolporter nie zwraca opłaty. Po usunięciu czytnika z iPada, nieprzypisane do konta użytkownika żetony ulegają bezpowrotnemu utraceniu.
 9. Ceny zakupu pojedynczych wydań oraz prenumeraty mogą być podane w innej walucie niż € w zależności od kraju zamieszkania Użytkownika.